logo


Qvantum LI/LB

Qvantum Energi AB er en svensk produsent av qvantum-liten1
høykvalitets varmepumper i effektområde 6-500 kW. I tillegg til deres standard sortiment er deres spesialitet skreddersøm av større varmepumper, der vi før bestilling kan designe varmepumpen etter det aktuelle varmeanleggets krav og behov

QVANTUM SERIE LI/LB varmepumper er konstruert for bruk i varmeanlegg og kjøleanlegg som utnytter et kuldebærersystem med avfrostningsbehov. Varmepumpen er i grunn en indirekte uteluftsvarmepumpe som henter «gratis» varme fra uteluften og overfører denne til et vannbårent system. Om varmepumpen utrustes med en kjølemodul kan også kjølesystemet tilsluttes varmepumpen. Dersom dette tilsluttes, kan varmepumpen enten kjøle, avgi varme eller begge deler samtidig.

Qvantum serie LI/LB, uteluft/vann varmepumpe, er konstruert for bruk i et konvesjonelt vannbårent varmesystem, f.eks sammen med dobbeltmantlet bereder. Med Qvantum serie LI/LB kan oppvarmingskostnadene reduseres betydelig. I de fleste tilfeller kan varmepumpen dimensjoneres slik at andelen «kjøpt» varme reduseres til under halvparten.

Virkemåte: Uteluft/vann varmepumpen henter varme fra uteluften gjennom en såkalt utedel (luftbatteri). Isolerte rør mellom varmepumpeenheten og utedelen er fyllt med en blanding av vann og frostsikringsvæske, en såkalt kuldebærervæske. Gjennom kuldebærervæsken overføres varmen fra utedelen til varmepumpeenheten som igjen overfører varmen til det vannbårne anlegget i bygget. Ved kjøledrift, fungerer dette motsatt vei og overskuddsvarmen avgis gjennom utedelen.

Funksjon: Qvantum serie LI/LB kan dimensjoneres slik at varmepumpen kan klare oppvarmingsbehovet selv om utetemperaturen er lav. I de fleste tilfeller velges en varmepumpe slik at den alene klarer oppvarmingen ned til den utetemperatur i intervall mellom +5 til -5 °C. Ved denne temperaturen eller lavere skal tilskuddsvarmen slå inn og hjelpe til med oppvarmingen. For å unngå en for høy belastning på kompressoren i varmepumpen, bør varmepumpedriften avbrytes ved veldig lave temperaturer. Om turvannstemperaturen er 50°C eller lavere, kan varmepumpen brukes ned til en temperatur på ca -15°C. Ved denne temperaturen og lavere må tilskuddsvarmen klare oppvarmingen alene.

Plassering:

Serie LI: Utedelen kan nærmest fritt plasseres der det er mest hensiktsmessig. Den er godt utprøvet og det har blitt gitt mye oppmerksomhet rundt det å minimere støynivået. Varmepumpeenheten, innedelen, plasseres hensiktsmessig i teknisk rom. Plassering innendørs gir fordeler som lengere driftstid og letter servicetilsyn samt eliminerer frostrisikoen og varmelekasje dersom en setter det mot en varmepumpe plassert utendørs.

Serie LB: Utedelen kan nærmest fritt plasseres der det er mest hensiktsmessig. Den er godt utprøvet og det har blitt gitt mye oppmerksomhet rundt det å minimere støynivået.Kuldebærersystemet er dimensjonert for en total rørlengde på 2 x 25 meter mellom innedel og utedel. Dersom det er lengre avstand kan kuldebærerens pumpekapasitet økes. Varmepumpeenheten, innedelen, plasseres hensiktsmessig i teknisk rom. Plassering innendørs gir fordeler som lengere driftstid og letter servicetilsyn samt eliminerer frostrisikoen og varmelekasje dersom en setter det mot en varmepumpe plassert utendørs. Varmepumpen består av en spesiell varmepumpekonstruksjon som i tillegg er konstruert med utrustning for varmepulsavriming. De mindre pumpene har innebygd avrimingstank og kuldebærerpumper. Større pumper har ladningssystemet for avrimingstank innebygd, mens avrimingstank, kuldebærerpumper, ekspansjonskar m.m. plasseres ved siden.

Avriming:

Serie LI: Qvantum serie LI bruker et effektivt avrimingssystem. Gjennom avrimingssystemet kan varmepumpen holdes i drift selv ved lave utetemperaturer. Avrimingssystemet er behovsstyrt og startes kun ved lave utetemperaturer. For å garantere en effektiv avriming skal varmebærertemperaturen til varmepumpen ikke være lavere enn 35°C (Ved utetemperaturer der avriming er nødvendig).

Serie LB: Varmepulsavrimingen medfører i prinsippet at det er gjennomførbart å foreta «tapsfri» avriminger. Ved en spesiell teknikk lagres «gratis varme» i avrimingstanken. Ved avriming ledes den oppvarmede væsken i tanken ut til kjølebatteriet som dermed avrimes. Ved avriming vil varmepumpen forsatt være i drift dersom det er behov. For å garantere en effektiv avriming skal varmebærertemperaturen til varmepumpen ikke være lavere enn 35°C (Ved utetemperaturer der avriming er nødvendig).

 

For teknisk data, se produktblad.

 

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN