logo


Dynamisk balanseringsventil

e just mellom

Balanseringsventil AB er designet for
varme- og kjøleanlegg ved å gi konstant vannmengde samtidig som den er justerbar.

► Enkelt å montere og justere

► Færre ventiler i større anlegg

► Gir et system med riktig vannmengde, selv med
trykkvariasjoner fra ventiler som lukkes/åpnes

► Stabil temperatur over radiatorer/konvektorer

► Ventilkropp kombineres med ventilinnsats etter eget ønske

► Ventilinnsatser for ulike bruksområder/vannmengder

kompositt liten  e just liten  green liten 

 

 

ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN