logo


El-kjele OSO 81R

De rustfrie el-kjelene 81R passeroso 81R liten
for varmeanlegg eller tappevanns- oppvarming, alternativt som ettervarmer for varmepumpe eller solfanger anlegg.

81R er en praktisk, driftssikker og rimelig el-kjele.

Trykkmagasinet i rustfritt tåler inntil 10 bar. El-sentralene med valgfri tilkobling 5-15kW, 230-400V 3fas, er termostatstyrt 60-90° i 3 trinn med hver sin termoutløser. Kontaktorer er unødvendig, kun å koble hovedtilførselskabel. 

Variant VVS leverer 81R i 30-, 45- eller 60kW, og kan seriekobles inntil 180kW. Sikkerhetsventil SV 9bar og PT 9bar/99°C er fabrikkmonterte.

Ved tappevannsbruk monteres el-kjelen i kombinasjon med bereder eller som separat varmekilde dersom det er jevnt forbruk.ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN