logo


El-kjele

ep31-300 web liten

El-kjeler fra Varmebaronen med effekt fra 15- til 600kW. El-kjelen kan bestilles med sikkerhetsutrustning bestående av sikkerhetsventiler, pressostat og automatisk lufteventil. El-kjelen leveres med effektbryter slik at kabel kan tilknyttes rett på kjelen. Dette gir en stor besparelse i forhold til andre produkter som må ha skap med ekstern hovedbryter.
Godkjent etter sikkerhetskrav i NS 12828.

Ved bruk sammen med f.eks. platevarmeveksler kan temperaturen i sekundærkrets styre elkjelen. Effekten er delt opp i 7/15/30 effekttrinn, men kan begrenses til en effekttrinn lavere enn kjelens makseffekt. El-kjelens temperaturstyring tilpasser effekttilkoblingen etter varmebehov.  El-kjelens driftstemperatur kan justeres fra 20- til 95°C. 

En allpolig bryter er koblet til elkjelens overopphetningsvern, men kan også kobles til ekstern sikkerhetsutrustning.

For å opprettholde god driftssikkerhet er el-kjelen utrustet med nivåvakt og jordfeilsmåler. Dette gjør at man raskt kan rette feil uten at det forårsaker driftsstans som ikke er planlagt.

El-kjelen er utrustet med belastningsvakt som sørger for gjeninnkobling etter spenningsbortfall. Feilalarm indikeres på styrepanelet, men man har også mulighet for å tilkoble ekstern alarm. 

Varmekoblene er i rustfri utførelse med stålkvalitet SS2353.

 

ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN