logo


El-kassetter

EK13EK15 liten

13 kW fordelt på tre
trinn som styres av to mekaniske termostater. Elektrisk ferdigkoblet
med lett tilgjengelig elektronikk rett under lokket. Leveres som standard med termostat, overopphentningsvern, innebygd bryter og driftsindikator. 

EK15E
15 kW fordelt på syv trinn som styres med en elektronisk termostat. Innebygd belastningsvakt i syv trinn. Kan overstyres eksternt med 0-10V signal fra f.eks. varmepumpe.

Kassetten kan leveres med utstyr for å justere turvannstemperaturen basert på uteluftstemperaturen. Leveres som standard med termostat, overopphentningsvern, innebygd bryter og driftsindikator. Elkjelen med samme effekt (EP15E) leveres som 230V, se el-kjeler.

 

ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN