logo


Vakuumavgasser

vakuumavgasser web

NoXygen er en helautomatisk produktserie for behandling av væsker: 

C650 - for driftstemperaturer mellom 0 og 70 °C 

M650 - for driftstemperaturer mellom 0 og 70 °C, med automatisk påfylling

F650 - for driftstemperaturer mellom -10 og 70 °C

Energitap, korrosjon og lydproblem i væsker forårsakes først og fremst av for høyt innhold av gass i systemvæsken.

NoXygen forebygger og forhindrer korrosjon- og lydproblemer med en effektiv og enkel metode, som holder systemet fritt for oksygen og andre aggressive gasser.

NoXygen kan installeres i nye og eksisterende system.

 

➤ Opprettholder energieffektiviteten i anlegget

➤ Minimerer korrosjonsskader på systemkomponenter

➤ Reduserer lydproblem i rørsystemet

➤ Forhindrer nedbrytning av kuldebærervæske

➤ Minimerer bruk av kjemikalier

➤ Lav anskaffelseskostnad og minimale driftskostnader

 

Funksjon

TTM NoXygen arbeider med en delstrøm som pumpes fra hovedledningen uten å påvirke anleggets trykk eller væskens hastighet.
Gassene frigjøres ved trykksenking og ledes ut gjennom en lufteventil. Den ferdigbehandlede væsken ledes deretter ut i hovedledningen.
NoXygen arbeider helt automatisk uten manuelle inngrep.

 

noxygen funksjon liten

 

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN