logo


RTB 61 Blandekar for systemvæske

blandekar rtb61 web liten
Blandekaret RTB 61 er en komplett enhet med væskebeholder, pumpe og armatur for blanding og påfylling av væske i varme- og kuldebærersystem.

Den lukkede væskebeholderen har et volum på 100 liter. Beholderen er produsert av rotasjonsstøpt polyetylen og utstyrt med en skrukork.

Pumpehuset er produsert i rustfritt stål.

RTB blandekar er først og fremst beregnet på etylenglykol og propylenglykol. Andre kuldebærere kan kreve spesialutførelse av pumpe eller armatur. Rådfør deg med Variant VVS.


Ved fast installasjon av RTB blandekar kreves karet innbygget, dersom brannfarlig væske benyttes i karet. Kontakt alltid lokal brann- og miljømyndighet angående gjeldende bestemmelser for handtering av den aktuelle kuldebæreren.

 

Utstyr

Pumpe: Wilo WJ 203 X, leveres med 2m kabel og jordet kontakt.
Andre pumper kan leveres på forespørsel.

Avstegningsventiler.

Tømmeventil: Utføres med slangenippel R 1/2”.

Tilbakeslagsventil.

Bunnventil med sil.

Hjulvogn kan leveres som tilleggsutstyr.


Kuldebærer baserte på glykol, først og fremst etylenglykol, med tilhørende inhibitorer klassifiseres som farlig avfall og får ikke slippes ut i avløpet.

  
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN