logo


Gassutskiller

TTME NoXygen-5 red friNoXygen er et helautomatisk produkt for behandling av væsker ned til 0 °C. Energitap, korrosjon og lydproblem i væsker forårsakes først og fremst av for høyt innhold av gass i systemvæsken. NoXygen forebygger og forhindrer problemene med en effektiv og enkel metode, som holder systemet fritt for oksygen og andre aggressive gasser. NoXygen kan installeres i såvel eksisterende som i nye system.

 

Funksjon

TTM NoXygen arbeider med en delstrøm som pumpes fra hovedledningen uten å påvirke anleggets trykk eller væskens hastighet.
Avluftningsprosessen skjer i to steg iht. en patentsøkt metode, som skaper undertrykk i NoXygenenheten. Gassene frigjøres via trykksenking og ledes ut gjennom en lufteventil. Den ferdigbehandlede væsken ledes deretter ut i hovedledningen. NoXygen er utstyrt med integrert energisparefunksjon, som en gang pr. døgn automatisk tester om behandling er nødvendig. Pumpen stoppes dersom systemet er i balanse.
NoXygen arbeider helt automatisk uten manuelle inngrep.

 

Fordeler

Opprettholder energieffektiviteten i anlegget.

Minimerer korrosjonsskader på rør, ventiler, pumper og øvrige systemkomponenter.

Reduserer lydproblem i rørsystemet.

Forhindrer nedbrytning av kuldebærervæske.

Minimerer bruk av kjemikalier.

Lav anskaffelseskostnad og minimale driftskostnader.

 

principskiss-noxygen_transp

 

Utstyr

Sentral enhet for avgassingsprosessen.

Pumpe.

Mikroprosessorbasert reguleringsenhet.

Fleksibel slange med mantel av rustfritt stål 0,5 m.

Patronfilter med magnetisk partikkelutskiller.

Avtappingsventil.

Driftsindikering på fronten.

Alarm ved sirkulasjonsstans eller tett filter.

Potensialfri alarmutgang.

Isolert deksel av natureloksert aluminiumsprofil og lakkert stålplate.

 

Montering

TTM NoXygen er beregnet for vegg- eller gulvmontasje. Veggstativ er standard, mens gulvstativ leveres som tilleggsutstyr. Alternativt kan enheten kobles opp mot eksisterende shuntgruppe, TTM Shuntopac i utførelse med anslutninger for NoXygen. For anslutning til systemet kreves 2 stk avstegningsventiler DN 15, som plasseres på den nedre halvparten av hovedledningens retur med 225 mm mellomrom og med fall mot NoXygen-enheten.

 

Tilleggsutstyr

Fleksibel slange med mantel av rustfritt stål 1,0 m.

Fleksibel slange med mantel av rustfritt stål 1,5 m.

 

 
Variant VVS Norge AS ● Leverandør av miljøbevisst oppvarming

Web: D-SIGN