logo


Mikrobobleutskiller

Mikrobobleutskillere skiller ut oksygen og andre mikroboble_liten
gasser fra varmesystemet. Gasser kan forårsake lyd i rørene og radiatorene, korrosjonsproblemer, effektreduksjon og driftsfeil. Dette kan igjen føre til misfornøyde kunder og kostnadskrevende servicearbeid. For å unngå dette anbefaler vi bruk av Spirovent mikrobobleutskiller, som gir et vannbårent system fritt for gasser. Det er spesielt viktig å ha en mikrobobleutskiller, dersom gulvvarmerørene ikke er difusjonstette.

* Sterkt redusert innreguleringstid etter
   oppfylling, ingen etterlufting lenger nødvendig.

* Sikrer optimal energioverføring.

* Ingen oksygenbasert korrosjon eller pumpekavitasjon.

* Ingen lydproblemer.flens_liten
stuss_liten

Boblene blir skilt ut via en automatisk lufteventil.
Mikrobobleutskilleren øker anleggets levetid og driftssikkerhet.


Plassering

Ideelt sett skal mikrobobleutskilleren plasseres i varmesystemet der man har høyest temperatur og lavest mulig trykk, i tur etter kjele. I kjølesystem plasseres mikrobobleutskilleren i retur før kjølemaskin/veksler.

Mikrobobleutskiller leveres med inv. gjenge 3/4", 1",1 1/4", 1 1/2" og 2". Uskiller med flens og sveisestuss leveres i disse dimensjonene DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150

Maksimalt trykk: 10 bar Maksimal temperatur: 110°C

Ved rehabilitering av større anlegg med betydelige gassproblemer anbefaler vi NoXygen gassutskiller.


 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN