logo


Elector -elektrokjemisk vannbehandling

Elector har mange fordeler som fører til et driftssikkert system med lite vedlikehold:Elector

 

- Fjerner avleiringer

- Tar bort korrosjon

- Skiller ut partikkler

- Løser opp slam

- Stabiliserer teknisk vann

- Gir riktig pH-verdi (8,5-10)

- Beskytter mot ny korrosjon

- Skiller ut gasser

Elector er et komplett vannbehandlingssystem som er enkelt å installere. Elektor er enkel å drifte og beskytter resten av systemet slik at alle andre komponenter kan få lenger levetid.

Elektor er et kar som plasseres permanent i systemet. Små modeller plasseres rett på returledningen, mens større modeller moneres i bypass. Karet har en anode og en katode som gir en elektrokjemisk reaksjon som renser vannet kontinuerlig.

Partikler og urenheter fjernes fra det sirkulerende vannet ved elektrode-overflaten og blir igjen i karet. Gasser (hovedsaklig oksygen og karbondioksid) skilles ut og karet tillegger vannet magnesium-hydroksid-ioner. Ionene gjør at vannet får en pH på mellom 8,5 og 10 samtidig som de hindrer korrosjon ved å fjærne oksygen.


Se «Nedlastninger» for produktblad og monteringsanvisninger for alle modellene.

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN