logo


Vannbehandling

I et vannbårent varmesystem vil k_ror2
avleiringer, partikler, slam, oksygen og andre gasser kunne skape problemer. Dette gjelder spesielt hvis gulvvarme er lagt med rør som ikke er difusjonstette, i gamle radiatoranlegg og anlegg som har vært i drift lenge uten gjennomskyllling av anlegget. Problemene merkes som synkende varmeavgivelse, dårligere respons og lavere energieffektivitet. Partikler, slam og gasser (hovedsaklig oksygen og karbondioksid), gjør at rør,
fordelere, varmevekslere og ventiler korroderer invendig.

Problemer med korrosjon er vanskelig å oppdage fordi det skyldes forhold som foregår inni systemet, som ikke gjør seg synlig fra utsiden. Etablert korrosjon akselrerer korrodering, slik at det blir en ond sirkel hvor den innvendige dimensjonen på rørene og alle åpninger gradvis blir mindre. Teknisk vann med dårlig kvalitet sliter unødvendig mye på alle systemets komponenter. Dette kan forårsake dårlig energieffektivitet eller i værste fall driftsstans med kostbar utskifning av deler.

Ved installasjon av vannbehandlingutstyr i k_ror
eksisterende anlegg kan det være lurt å skylle igjennom anlegget før montering slik at tiltaket får maksimal effekt. Hos oss finner man vannbehandlingsutstyr som dekker forskjellige behov. I vår standard systemløsning med varmepumper og difusjontette rør bruker vi Spirovent mikrobobleutskiller (ved væske/vann benyttes en på varmekrets og en på brinekrets). Har man et anlegg som trenger utskilling av store gassmengder kan NoXygen gassutskiller være løsningen, men her kan en stor Electormodell også benyttes. Elector er et komplett vannbehandlingssystem som fjerner korrosjon, slam, partikler og avleiringer, samtidig som den hindrer ny produksjon ved å stabilisere pH-verdien på 8-10 og skille ut oksygen og andre gasser fra systemet.

Les mer om Elector

Les mer om NoXygen

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN