logo


IvarSAT boligmodul

ivarsat_liten

IvarSAT er en kompakt enhet som produserer og distribuerer vann til oppvarming og forbruksvann.

IvarSAT gjør det mulig for brukeren å tilpasse produksjonen av varme og forbruksvann til eget behov, der det er et sentralt varmesystem, som f.eks. fjernvarme eller et felles varmepumpeanlegg.

► Muligheten til lokal avlesning av forbruk på vann og energi.

► Håndratt for justering av varmt forbruksvann

► Opsjon: Hetvannskurs til kjøkken

► Opsjon: Sirkulasjon varmt forbruksvann

 

Oppbygning

Grunnversjonen av IvarSAT er egnet IvarSAT-H funkfor oppvarmingsystemer med høy temperatur, illustrert med en radiator.

IvarSAT-skapet utstyres til hvert prosjekt:

► Fodeler for varmt og kaldt forbruksvann

► Magnetventil, lekksjestoppeventil

► Fordelere for varme

Romregulering (WLM3)

► Shuntløsning for gulvvarme

► Integrerte stigere

Energi-/mengdemålere


 
Variant VVS Norge AS ● Leverandør av miljøbevisst oppvarming

Web: D-SIGN