logo


Energimåler

AMR web liten
Energimåleren benyttes til å måle varmeenergi. Hovedsaklig er bruksområdet der det er et sentralt varmesystem med distribusjon til individuelle forbrukere som skal kunne måle og finansiere eget forbruk.

Typiske installasjoner vil være i lelighetsbygg, kontorbygg eller administrasjonsbygg med mange enheter.

► 10 års batteritid, ikke avhengig av sikringer.

► Forbruk, gjennomstrømning, temperaturdifferanse, etc.

► Viser forbruk for 15 måneder bakover med avlest dato.

► Lagrer høyeste avleste temperatur på tur- og returløp.

► Energimåleren er for direkte avlesning.

Energimåleren består av to presise temperaturmålere og en mengdemåler som er installert i en varmtvannskrets. En kalkulator beregner kontinuerlig temperautrdifferansen mellom tur og returløpet, ganger verdien med målt vannmengde og regner ut energiforbruk. Resultatet blir lagret, vist i displayet ved behov og avlest sentralt hvis M-bus er installert.

Direkte avlesning

Måleren er laget for direkte avlesning, dvs. at vedlikeholdsansvarlig for bygget leser av måleren og noterer forbruket for hverenkelt enhet. Forbrukeren kan lese av måleren og rapportere inn selv, men det krever en enkel anvisning/innføring.

M-Bus

Modul for M-bus kan leveres som tillegg. Energimålerene kan da kobles til en sentral enhet via en to-leders buskabel. Dermed trenger man ikke lese av direkte (lokalt) og avlesningen kan gjøres hyppigere hvis det er ønskelig.

ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN