logo


Boligsentral 4,5/6 kW

Boligsentral medmp4 web gulvvarmefordeler og automatikk i skap er en enkel, kompakt og monteringsvennlig løsning for elektrisk oppvarming av arealer opp til 180 m².

Skapet leveres komplett og ferdig sammensatt, med ønsket antall kurser, klar for tilkobling og oppfylling.

▶ Krever få arbeidstimer

▶ Meget prisgunstig pakkeløsning

▶ Enkelt å montere

▶ Dekker stort areal

Variant VVS setter sammen skapet på forhånd med alle tilvalg og ønskede opsjoner, slik at det kun skal kobles til rør og fylles opp.

Rørleggerens jobb blir å feste skapet i veggen, legge og koble til gulvvarmerør, sette opp termostater, fylle opp med vann og forinnstille rørfordeler.

mp4 produksjon web

Boligsentral 4,5 kW

► 3x400 V, 1x230 V og 3x230 V

► Dekker totalt varmebehov på 4,5 kW

► Dekker ca. 135 m² med et varmebehov på 30-35 W/m²

Boligsentral 6 kW

► 3x400 V og 3x230 V

► Dekker totalt varmebehov på 6,0 kW.

► Dekker ca. 180 m² med et varmebehov på 30-35 W/m².

Send oss gjerne tegninger/beskrivelse av prosjektet så utfører vi varmebehovsberegning etter bestilling.

Antall kurser

I standard skap (550x1400x200 mm) er det plass til 8 kurser, men vi har bredere skap som rommer 10 og 12 kurser. Det er også mulig å få et monteringssett for stiger til skap i 2. etasje, slik at man kan drifte et sekundærskap med boligsentralen.

 

 

ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN