logo


Zilmet Ekspansjonskar

Ved hjelp av ekspansjonskar vil man kunne holde konstant trykk i et lukket varmeanlegg, noe som igjen gir et redusert energiforbruk, samt at ventiler, pumper og automatikk i anlegget fungerer optimalt.

Hvordan fungerer et ekspansjonskar

Ved temperaturendringer i et lukket varmesystem, vil vannets volum komprimeres og økes. Ved en økning av volum vil ekspansjonskaret ta til seg den ekstra mengden vann. Ekspansjonskaret vil dessuten hindre at luft suges inn i anlegget under avkjølingsperiodene da vannets volum blir mindre. Det er på grunn av denne metoden at ekspansjonskaret vil holde et stabilt trykk i varmeanlegget.

Materiale

Kapsling: Karbonstål
Anslutninger: Karbonstål
Membran: SBR syntetisk gummi

Levers i størrelsene 12 liter - 800 liter.

 
ABK AS avdeling Tønsberg, Variant VVS

Web: D-SIGN