logo


Beredere

Vi leverer beredere for de fleste systemer med kombinasjonen vannbåren varme og forbruksvann. Se akkumulatortanker for rene arbeidstanker uten integrasjon av forbruksvann.
Oso EP Oso EPC Oso EPCI
EP 300/400 EPC 300/360 EPCI
198+118L/256+118L 170+120L/210+140L 240+110L
3+15kW/3+15kW 3+9kW/3+15kW 3+15kW
Oso EPTC Oso EPTRC Oso SC
EPTC400 EPTRC400 SC 150/200/300
210+190L 240+160L 150L/200L/300L
3+15kW 3+9kW 3kW 

ABK AS avdeling Tønsberg, Variant VVS

Web: D-SIGN