logo


OJ Snøsmelt

ETO-2

Økonomisk styresystem for utvendigeeto2-liten
 arealer med følere for temperatur og fukt. Kobler sirkulasjonspumpe av/på. Styrefunksjon for shuntventil med turvannsføler. Justerbart tidsintervall for ettervarme ved avsmelting eller manuell drift. Utførelse for montering på vegg eller på DIN-skinne.

Automatisk drift:
Bakkeføleren registrerer temperatur og fukt i bakken, mens uteluftføleren registrerer raske temperaturendriger som ofte er en indikasjon på snøfall. Uteføleren begrenser driften av snøsmelteanlegget til begrensingstemperaturen (eksempel 2 °C) satt i regulatoren. På denne måten vil ikke anlegget gå når den målte utetemperaturen overskrider setpunktet. Påvirkning av fuktmåleren kan slås av. Dette kan noen ganger være påkrevet ved ustabile værforhold.

Manuell snøsmelting:
ETO regulatoren har en innebygget timerfunksjon (justerbar mellom 1-6 timer)for overstyring av sensorene for temperatur og fukt. Følere tilknyttet regulatoren deaktiveres i denne modus.

Overstyring / fjernbetjening:
Regulatoren kan tilknyttes fjernbryter eller fjernur for betjening.
 

ETR2-1550

Snøsmelteregulator ETR2-1550

Snøsmelteregulatoren ETR2-1550 holder små arealer (som f.eks. inngangspartier og trapper) frie for is og snø på en energiøkonomisk forsvarlig måte. Den er lett å installere og enkel å bruke.

I tillegg til regulatoren må man i systemet ha følere; bakkeføler ETOG-55 og uteføler for veggmontasje ETF-744/99.

Bakkeføleren skal monteres på uteområder hvor snø og is er et vanlig problem. Føleren må være forankret med sin topp i flukt med omgivelsene ved hjelp av den ledsagende monteringsplaten. Det kan monteres opptil to ETOG-55 følere i systemet. ETF-744/99 monteres på veggen under takskjegget/gesimsen på nordsiden av bygningen.


Bakkeføler ETOG-55

Bakkeføler ETOG-55

Luftføler ETF774

Føler ETF-744

 
 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN