logo


IC-BOX

IC-BOX er en kompakt enhet, lagetIC-box-inni_liten
for å regulere temperaturen i gulvvarmesystem.

Enheten er spesielt egnet for å begrense temperaturen til en gulvvarmekrets i et system med høy temperatur, f.eks et radiatorsystem i kombinasjon med gulvvarme på bad.

En returtemperatur-begrenser (RTL) stabiliserer overflatetemperaturen på baderomsgulvet ved å strupe gjennomstrømningen basert på returtemperaturen fra gulvvarmen.
(OBS! IC-BOX 4 og 5 er ikke utstyrt med RTL og skal kun benyttes i lavtemp system)

Alle funksjonene er kapslet i enIC-box-utafor_liten kompakt veggboks med hvitt eller forkrommet lokk. IC-BOX kan leveres med kun RTL, eller med intern/ekstern føler for regulering av romtemperatur.

Det er viktig at føleren for romtemperaturen plasseres litt opp på veggen, slik at den måler en temperatur som er representativ for rommet.

Følerplassering er ikke relevant ved IC-BOX 3, som har konstant returvannstemperatur.

IC-BOX kommer i fem versjoner,
med forskjellig løsning på hvordan gulvvarmen skal reguleres:

IC_BOX1_liten

IC_BOX2_liten

IC_BOX3_liten

IC-box4_liten

IC-box5_liten

IC-BOX 1:
Eksternt termostathode eller føler
(frigjør plassering av selve boksen)IC-BOX 2:

Termostathode for romregulering montert i boksen (føler stikker ut av boksen)IC-BOX 3:

Konstant regulering av returvannstemperatur i boksen, uten termostathode og føler


IC-BOX 4:

Termostathode for romregulering montert i boksen (føler stikker ut av boksen)
OBS! Kun for lavtemp-system

IC-BOX 5:

Eksternt termostathode eller føler
(frigjør plassering av selve boksen)
OBS! Kun for lavtemp-system


IC-box

ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN