logo


Equicalor

Equicalor

Ecuicalor er et trådløst system, sammensatt av forskjellige komponenter, med vanlig eller oppladbare batterier som strømkilde.

Systemet består av en eller flere sone-termostater og en eller flere aktuatorer, som er montert rett på radiatorventilen istedenfor termostathode.

Sonetermostaten er kontrollpanelet hvor brukeren kan programere inn ønsket temperatur på dags- og ukesbasis. Her kan man også justere komfort-temperatur, energispare-temperatur og frostsikrings-temperatur.

Hver aktuator muliggjør en individuell temperaturinnstilling i hvert rom. Aktuatoren mottar signal fra sonetermostaten som avgjør om ventilen skal åpnes eller lukkes med grunnlag i programmert romtemperatur.

Dagens lovverk som omhandler energi og miljø, øker stadig kravene til individuell temperaturregulering i hvert rom. Individuell regulering i hvert rom gjør det enklere å møte krav om energieffektivisering.

I bygninger med sentralfyr hvor soneinndeling ikke er mulig, vil det være enda viktigere med et system som regulerer radiatorene automatisk via termostatventilen. Bruken av manuelle ventiler resulterer i en romtemperatur som til tider ligger over det som regnes som komfortabelt. Da vil energi gå unødig til spille.

 

 

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN