logo


BMS - Building Management System

WLM2, reguleringssystemet for laptop_variantvvs_bmsvannbåren varme har nå kommet med BMS (sentral driftskontroll).

Ved hjelp av én digital master med BMS i reguleringssystemet er det nå mulig å styre et helt bygg med vannbåren varme via en pc. Med BMS sikrer man en presis kontrollering av romtemperatur, maksimal komfort og et lavt energiforbruk.

Man kan koble til 135 digitale- eller standardmastere opp mot den ene digitale masteren med BMS, med totalt 1890 termostatsoner og styre disse individuelt, -via én pc.

Den digitale masteren med BMS fungerer som en vanlig digital master inntil man kobler til en pc, noe som gjør at men kan vente til bygget er i sluttfasen før man setter opp pc og program. BMS-systemet er basert på tilkobling via BUS: RS485 RTU MODBUS.

 

Med BMS kan man:

* Lese av og stille inn alle temperaturer på rom og gulv.

* Lese av alle mastere i WLM2 nettverket.

* Lese av status på alle utganger, som pumper, kjeler og aktuatorer.

* Lese av og stille inn verdier for utekompensering.

* Overstyre funksjoner for å teste systemet.

   

  Bruksområder

  BMS systemet muliggjør styring av vannbåren gulvvarme, radiatorer, konvektorer, strålevarmetak, varmluftsgardin etc. BMS kan med fordel brukes i alt fra store bolighus til næringsbygg, hvor energiforbruk, driftskostnader og miljø er viktige faktorer. I store bygg er det ofte en fordel å kunne styre mastere fra et sentralt punkt for å ha komplett oversikt over alle rom og for å spare tid ved installering, vedlikehold og feilsøking.

   

  Energisparing

  I tillegg til sparetiltakene vi kjenner fra WLM2, med nattsenkning og forskjellige sonetemperaturer ( f.eks. i soverom og stue ), vil man kunne få muligheten til å senke temperaturen i rom hvor ingen oppholder seg den dagen. Dette vil resultere i en mer fornuftig driftsøkonomi, da man sparer energi som ellers ville gått til spille.

  Eks: I et hotell vil man kunne senke temperaturen i de rom som ikke er opptatt. I et kontor- og næringsbygg kan man senke temperaturen på søndager. Hvis et bygg har arrangementlokaler/forelesningssaler som bare blir brukt til visse ukedager og/eller til bestilte datoer, kan man stille inn anlegget slik at temperaturen senkes når behovet for normal romtemperatur ikke er tilstede.

   

  Besparelser i WLM2 anlegg med BMSstandardtermostat-med-funksjonsvelger-variant-mellomstor

  BMS anlegget tilbyr en sentral styring og avlesning av hele varmeanlegget. Vedlikehold og feilsøking blir langt mindre kostnadskrevende da anlegget kan leses av og styres sentralt. Fordelen med forenklet drift og vedlikehold kommer i tillegg til WLM2 sine spareegenskaper på vannbåren varme:

  * Individuell romstyring, sparer inntil 30% energi.

  * PI-kontroll for rask og stabil romtemperatur, sparer inntil 20% energi.

  * Nattsenking og klokkestyrt temperaturregulering, temperatursenking.

  * Separat regulering av radiatorkrets.

  * Utekompensering kan spare ytterligere 10% energi.

  Les mer om WLM2 - Variant Waterline System

   

   
  Variant VVS Norge AS ● Leverandør av miljøbevisst oppvarming

  Web: D-SIGN