logo


Regulering

For å sikre at varmeanlegget opprettholder ønsket temperatur i bygningen på en energiøkonomisk forsvarlig måte, er det helt avgjørende at varmeanlegget reguleres tilfredsstillende. I dette ligger også at det er viktig å velge et reguleringssystem som er tilpasset de forutsetninger som ulike oppvarmingsmetoder gir.

I de senere årene er avansert regulering blitt mer tilgjengelig og prisene på slikt ustyr har sunket betraktelig. Når regulering av varmesystemer skal velges, er det viktig å tenke helhet. I vannbårne anlegg skiller vi normalt mellom:

  • ► Regulering av energisentralen og distribusjon.
  • ► Romregulering eller soneregulering.

 

Regulering av energisentralen og distribusjon
Denne reguleringen har til hensikt å styre energiforvaltningen i energisentralen slik at virkningsgraden på forbrenning, varmeproduksjon og varmedistribusjon holdes stabil og god.

Romregulering og soneregulering
Denne reguleringen har til hensikt å regulere romtemperaturen i de enkelte rom innenfor gitte temperaturnivå og samtidig sørge for å redusere energiforbruket til et minimum. Norge har mange solskinnstimer om vinteren og selv på kalde dager kan solen gi et stort varmetilskudd til huset. Det er derfor viktig at varmesystemet raskt kan tilpasses det aktuelle varmebehovet og dermed utnytte solens varmetilskudd.

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN