logo


Snøsmelteanlegg - systemløsninger

Varmerørene legges normalt i ett av snosmelt
bærelagene i en standard oppbygging av arealet. Med unntak av randsoner mot uoppvarmet areal skal rørene legges med lik c-c avstand, slik at en jevn snøsmeltning oppnås. I randsoner kan rørene legges inntil dobbelt så tett. Som varmerør benyttes vanligvis 20 x 2,0 mm eller 25 x 2,3 mm Pex rør. Anbefalt c-c avstand for 20 mm rør er 200 mm, mens 25 mm kan legges med 250 mm avstand. Vi anbefaler at overdekningen over rørene er ca. halvparten av c-c avstanden mellom rørene, dvs ca. 100 mm for 20 mm rør og ca. 125 mm for 25 mm rør.

I arealer med transport av tyngre kjøretøy, er belastningen på underlaget stor. Det kan da være nødvendig å legge rørene dypere ned i konstruksjonen, alternativt at rørene støpes inn i betong eller at de legges inn i et bærelag av asfalt. Når rørene legges inn i asfalt, skal det sirkulere kaldt vann i rørene, slik at disse kjøles ned. Driftstrykket skal da være minst 0,2 MPa og temperaturen på asfalten skal ikke overstige 120 °C. For øvrig bør man unngå å legge rørene dypere enn 150 mm.

Tradisjonelt har snøsmelteanlegg vært utført uten grunnisolasjon, fordi man da ivaretar jordvarmen fra underlaget. Med isolasjon under rørsystemet, vil man kunne regulere anlegget hurtigere. Studier utført av Oslo Energi viser en temperaturstigning på 5,5 K/time med grunnisolasjon og 3,0 K/time uten grunnisolasjon. Samme studie viste også at det på dette tidspunktet (1987 - 1991) ikke var lønnsomt å installere grunnisolasjon.
 

Oppbygging av et snøsmelteanlegg med brostein eller betongstein som toppskikt..

Øvre del av bærelaget bør være godt komprimert maskingrus. For å få en så jevn avsmeltning som mulig, er det viktig at rørene legges med tilstrekkelig tett c-c avstand. Ved komprimering av gruslaget som rørene ligger i, bør rørene være vannfylte og under trykk.

snosmelt-sten-med-skrift

 

Oppbygging av et snøsmelteanlegg med asfalt som toppskikt.

 Øvre del av bærelaget bør være godt komprimert maskingrus. For å få en så jevn avsmeltning som mulig, er det viktig at rørene legges med tilstrekkelig tett c-c avstand. Ved asfaltering skal det sirkulere kaldt vann i rørene, slik at disse kjøles ned. I veibaner skal rørene legges i kjøreretningen. I motsatt fall vil asfalten kunne sprekke.

snosmelt-asfalt-med-skrift

 

Plassering av varmerør i en gressbane.

 Rørene bør ha en diameter på 25 mm og legges med c-c 250 mm.

snosmelt-gress-med-skrift

 

Varme installert i trapp.

Normalt benyttes 20 mm rør, som festes til armeringsjernet. Rørene bør legges med c-c 200 mm og med en avstand fra overkant rør til overkant trappetrinn på 70 - 80 mm.

snosmelt_trapp

 

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN