logo


ETO-2 snøsmelteautomatikk

Økonomisk styresystem for utvendigeeto2-liten
 arealer med følere for temperatur og fukt. Kobler sirkulasjonspumpe av/på. Styrefunksjon for shuntventil med turvannsføler. Justerbart tidsintervall for ettervarme ved avsmelting eller manuell drift. Utførelse for montering på vegg eller på DIN-skinne.

Automatisk drift:
Bakkeføleren registrerer temperatur og etog55-liten
fukt i bakken, mens uteluftføleren registrerer raske temperaturendriger som ofte er en indikasjon på snøfall. Uteføleren begrenser driften av snøsmelteanlegget til begrensingstemperaturen (eksempel 2 °C) satt i regulatoren. På denne måten vil ikke anlegget gå når den målte utetemperaturen overskrider setpunktet. Påvirkning av fuktmåleren kan slås av. Dette kan noen ganger være påkrevet ved ustabile værforhold.

Manuell snøsmelting:
ETO regulatoren har en innebygget timerfunksjon (justerbar mellom 1-6 timer)for overstyring av sensorene for temperatur og fukt. Følere tilknyttet regulatoren deaktiveres i denne modus.

Overstyring / fjernbetjening:
Regulatoren kan tilknyttes fjernbryter eller fjernur for betjening.
 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN