logo


Snøsmelteanlegg - fordelingssystem

I de fleste små og mellomstore snosmelt_lillestrom_vr_2008
snøsmelteanleggene opptil 300 - 400 m², vil det være mest kostnadseffektivt å installere 20 mm rør i grunnen. I større anlegg, eller i anlegg der man grunnet plassering av rørfordeler ønsker å legge lengre rørsløyfer, monteres 25 mm rør i grunnen. Ved et varmebehov på 250 W/m², vil man med 20 mm rør lagt med c-c 200 mm kunne legge 150 meter sløyfe mot et trykkfall på ca 40 kPa. Trykkfall i rørfordeler og fordelingsledninger kommer i tillegg. Tilsvarende vil man ved bruk av 25 mm rør lagt med c-c 250 mm ved samme effektbehov kunne legge 200m sløyfe mot et trykkfall på ca. 60 kPa over rørsløyfen. For å forenkle innreguleringen av anlegget, bør rørsløyfene legges slik at de er tilnærmet like lange (+/- 2-4 meter). For å sikre at driftsansvarlig har lett tilgang på rørfordeleren, plasseres denne vanligvis inne i bygningen, på eller i vegg.

Gå til systemløsninger for snøsmelteanlegg...

Alternativt kan rørfordeler plasseres i utvendig kum. I store arealer som f. eks fotballbaner, vil rørfordeleren bli lagt ned i grunnen. For å sikre at anlegget er i hydraulisk balanse, skal alle rørsløyfene har samme trykkfall. Dette oppnås ved at alle rørsløyfene legges like lange og at fordeleren i slike anlegg monteres med vendt retur.

I mindre sentralvarmeanlegg vil snøsmelteanleggets effekt ofte være betydelig sett i forhold til den totale effekt kjelesentralen skal dekke. Imidlertid er toppbelastningen for snøsmelteanlegget ikke sammenfallende med det resterende anleggets toppbelastning. Ved dimensjonering av kjelens totale effekt kan man forutsette at toppbelastningen for snøsmelteanlegget skjer ved ca -5 °C. I større varmesentraler har snøsmelteanleggets effekt normalt mindre betydning sett i forhold til anleggets totale effekt. Ettersom snøsmelteanlegget vanligvis sikres mot frost ved hjelp av frostsikringsvæske, skilles snøsmelteanlegget fra det øvrige anlegget med varmeveksler. Avhengig av type anlegg og aktuelle driftstemperaturer, installeres veksleren etter to prinsipp.

Varmeveksler serielt koblet mot kjelesystemets retur:
Seriekobling mot kjelesystemets retur benyttes ofte i fjernvarmeanlegg der man ønsker å utnytte fjernvarmerørenes kapasitet. Andre eksempler kan være i anlegg med varmepumpe, der en lavere vanntemperatur inn på varmepumpen kan gi en betydelig bedre driftsøkonomi på anlegget.

Varmeveksler parallellkoblet mot kjelesystemet:
Parallell kobling mot kjelesystemet likestiller snøsmelteanlegget med de øvrige varmedistributørene i varmeanlegget. Rørsystemet må da oppdimensjoneres for å kunne transportere den effekten snøsmelteanlegget representerer. Dette prinsippet benyttes der snøsmelte-anlegget skal ha minst like høy prioritet på å motta varme som de øvrige varmedistributørene i varmeanlegget.

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN