logo


Snøsmelteregulator ETR2-1550

Snøsmelteregulator ETR2-1550

Snøsmelteregulatoren ETR2-1550 holder små arealer (som f.eks. inngangspartier og trapper) frie for is og snø på en energiøkonomisk forsvarlig måte. Den er lett å installere og enkel å bruke.

I tillegg til regulatoren må man i systemet ha følere; bakkeføler ETOG-55 og uteføler for veggmontasje ETF-744/99.

Bakkeføleren skal monteres på uteområder hvor snø og is er et vanlig problem. Føleren må være forankret med sin topp i flukt med omgivelsene ved hjelp av den ledsagende monteringsplaten. Det kan monteres opptil to ETOG-55 følere i systemet. ETF-744/99 monteres på veggen under takskjegget/gesimsen på nordsiden av bygningen.


Bakkeføler ETOG-55

Bakkeføler ETOG-55

Luftføler ETF774

Føler ETF-744

 
 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN