logo


AC 3000 snøsmelteautomatikk

AC 3000 kan styre og løse de ac3000_lite
fleste is- og snøproblemer som f.eks. flate tak, saltak, glasstak, takrenner (istapper), snølastreduksjon, trapper, kaldtlager, kuldebroer, bakkeanlegg som gangveier, gågater, fotballbaner, m.m.

Den interne kommunikasjonen i systemet foregår via bus, noe som gir en meget fleksibel løsning.

 

Styring av bakkeanlegg

Ved bruk av AC 3000 (evt. med snøsensor, frostsensor og luftsensor), vil man kunne styre og kontrollere energibehov til et minimum for å holde arealet fritt for is og snø. Med informasjon fra følerene som kjenner på utetemperatur, om det er snø i luften, vanntemperatur og bakketemperatur, beregner AC 3000 når anlegget må startes og hva som minimum må tilføres av energi for å holde bakken isfri.

Med AC 3000 styring brukes det i gjennomsnitt fra 80 til 100Kw pr. m² i året mot tradisjonell styring som bruker fra 320 til 350Kwh pr. m², ca 70 % reduksjon av energi behov.

Ved å legge til vindmåler vil man også kunne ta hensyn til relativ smeltekapasitet.

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN