logo


Grundfos Magna1 og Magna3

Magna3 er en sirkulasjonspumpe av høy kvalitet og den installeres lett I varmeanlegget. Man trenger ikke å bekymre seg for komplisert programmering, da Magna3 ofte kun trengs å installeres for deretter kjøres på fabrikkinnstillingen AUTOADAPT.

Ved å benytte AUTOADAPT-modusen vil sirkulasjonspumpen analysere varmesystemet, finne den optimale innstillingen og kontinuerlig tilpasse driften. Resultatet er optimal komfort og minimal energiforbruk.

Dessuten er Magna3 fleksibel, driftssikker, har lavt støynivå og vedlikeholdsfri. Dette gir lang levetid. Sirkulasjonspumpene er utstyrt med IR-kommunikasjon og tilbyr fjernstyring og overvåkning via utvidelsesmoduler.

Magna3 er konstruert til å sirkulere væske i følgende anlegg:
 • ► Varmeanlegg.
 • ► Air-condition og kjøleanlegg.
 • ► Bruksvannsanlegg.

Magna3 kan også benyttes i:
 • ► Jordbaserte varmepumpeanlegg.
 • ► Solvarmeanlegg


Funksjoner og fordeler:
 • ► Er i samsvar med EuP 2015-kravene.
 • ► Lavt støynivå.
 • ► Enkel å installere.
 • ► Integrert differensialtrykksensor og temperatursensor.
 • ► AUTOADAPT-funksjon som sikrer energisparing.
 • ► Ingen vedlikehold og lang levetid.
 • ► Automatisk nattseking.
 • ► Display og betjeningspanel med selvforklarende knapper.
 • ► Arbeidshistorikk.
 • ► Energimålere.

Magna1 – en rimeligere budsjettversjon

Magna1 er i likhet med Magna3 en sirkulasjonspumpe av høy kvalitet, og har mange av de samme egenskapene. Magna1 har derimot ikke alle egenskaper og funksjonene som Magna3, som f.eks. ingen AUTOADAPT og automatisk nattsenking. Dette gjør Magna1 til en rimeligere versjon.

Se dokumentasjon for mer utfyllende informasjon.
 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN