logo


Grundfos Alpha1 og Alpha2

Alpha2 er en sirkulasjonspumpe av høy kvalitet. Den installeres lett i varmeanlegget. I 80% av alle varmeanlegg behøver man ikke å stille inn sirkulasjonspumpen noe mer enn å benytte standardinnstillingen, AUTODAPT. Da vil sirkulasjonspumpen automatisk analysere varmesystemet, finne den optimale innstillingen og tilpasse driften etter behov. Resultatet er optimal komfort og et lavt energiforbruk.

Alpha2 er konstruert til å sirkulere væske i varmeanlegget. Den egner seg spesielt godt til anlegg med:
 • ► konstant eller varierende flow.
 • ► varierende turtemperatur.
 • ► ønske om nattsenking.


Funksjoner og fordeler:
 • ► Kompakt design.
 • ► Brukervennlig med enkel innstilling og betjening.
 • ► Innebygd elektrisk og termisk beskyttelse av pumpen.
 • ► Integrert differansetrykkregulering.
 • ► Display, som viser det aktuelle effektforbruket i watt.
 • ► Lavt støynivå.
 • ► Automatisk nattseking.
 • ► Selvutluftende pumpehus.
 • ► Integrert frekvensomformer.
 • ► A-merket.

Alpha1 – en rimeligere budsjettversjon

Alpha1 er i likhet med Alpha2 en sirkulasjonspumpe av høy kvalitet, og har mange av de samme egenskapene, men ikke alle. Alpha1 har f.eks.  ikke AUTOADAPT og nattsenking. Sirkulasjonpumpens display viser pumpens aktuelle energiforbruk i watt. De 7 lysfeltene indikerere hvilken av de 7 pumpeinnstillingene som er valgt.

  
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN