logo


Sikkerhetsventil

Sikkerhetsventil

En sikkerhetsventil er en komponent som skal forhindre at trykket i anlegget får lov til å bli for stort. Avlastningstrykket på ventilen blir innstilt på fabrikken og det er ikke mulig å endre dette uten å bryte forseglingen på håndtaket.

Sikkerhetsventilen skal installeres på det stedet i anlegget med lavest mulig temperatur, på det øverste punktet eller på utløpet til varmegeneratoren eller ekspansjonskaret i henhold til strømningsretningen som er angitt med pilen på ventilen.

Det er viktig at ventilen blir kontrollert hvert år, da den kan tettes igjen av smuss. Ved hjelp av håndtaket utføres en manuell tømming for å rengjøre sporet rundt pakningen.

Det er også viktig at ventilen ikke blir manuelt tettet igjen.

Les mer om de tekniske spesifikasjonene til produktet i produktbladet nedenfor.

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN