logo


Shuntopac Vekselshunt (Varme og kjøling)

Shuntopac Vekslershunt for varme eller kjøling benyttes i anlegg der ulike medier, trykk og temperaturer i primær- og sekundærkretser ønskes skilt hydraulisk. Blant aktuelle installasjoner kan nevnes gatevarme og snøsmelteanlegg.

Shuntopac vekslershunter leveres som standard med anslutning i dimensjoner fra DN 20 til og med DN 200 og leveres med hver krets og veksler dimensjonert for aktuell vannmengde.

Shuntgruppen kan utrustes med komponenter av valgfritt fabrikat og i et antall shuntkoblinger. Veksleren har en servicevennlig plassering på shuntgruppens front, som i forøvrig er utført i henhold til beskrivelse for alternative shuntgruppe.

ttme_shuntopacvekselshunttall

1. Shuntventil - Seteventil av valgfritt fabrikat og type.

2. Innreguleringsventiler - 2 stk. av valgfritt fabrikat og dimensjon. Montert mot shuntgruppen med flens. Som standard leveres fabrikat VIR type 9555. Kan også leveres me dynamiske innreguleringsventiler, vannmengderegulatorer eller differansetrykkregulator.

3. Avstegningsventiler - 2 stk. kuleventiler DN 20-DN 50 med fullt gjennomløp og høy spindelhals samt 2 stk. spjellventiler DN 65-200. Dimensjonert til å fungere som endeventiler dersom shuntgruppen demonteres fra systemet. Montert mot shuntgruppen med konisk kobling alternativt med flensanslutning.

4. Termometre - 4 stk. i måleområde - 40 til + 40°C, alternativt 0°C til 120°C . Montert i følerlomme.

5. Pumpe - Valgfritt fabrikat og type med «våt» eller «tørr» motor.

6. Avtappingsventil - R ½ ” anslutning for slange.

7. Varmeveksler - Loddet plateveksler av valgfritt fabrikat og type. Som standard leveres fabrikat Swep.

 

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN