logo


Varitherm fordelershunt

Varitherm A11

Varitherm fordelershunt leveres i DN 25 utførelse og i to modeller, type A11 og type A14. Varitherm fordelershunt leveres alltid ferdig montert. Systemet benyttes ofte opp mot dobbelmantlet bereder, men også i større anlegg med høy temperatur på primærsiden, der man ønsker kostnadseffektive løsninger på fordelingsnettet.

Fordelershuntens sirkulasjonspumpe kan være både primærpumpe (kjelekretsen) og sekundærpumpe (gulvvarmekretsen) og sikrer således en stabil drift. Balansen mellom de to ulike kretsene utføres på turfordelerens innreguleringsventiler. For å gi temperatur-regulatoren autoritet, kreves minst 15°K høyere temperatur på tur fra kjelekrets enn turvannstemperaturen for gulvvarmen.

Turfordeleren inneholder låsbar innreguleringsventil, lufteventil samt påfyllings- og avtapningsventil. Returfordeleren inneholder manuell reguleringsventil, lufteventil samt påfyllings- og avtapningsventil. På reguleringsventilen kan aktuator for åpning/stengning av ventil etter signal fra romtermostat monteres.

Fordelerens festeskinne er utstyrt med støydempende gummiforing.

Varitherm fordelershunt leveres som standard med regulator for konstant turvannstemperatur, men kan også leveres med ute-kompensert regulator.

Fordelershunten leveres for anslutning av Pex-rør i dimensjonene 12x2, 14x2, 15x2.5, 16x2, 17x2, 18x2 og 20x2 samt for kobber og stål for anslutning 10, 12, 15, 16 og 18mm.

Ved å benytte et utvalg av standard fordelere, kan installasjonen av varmesentral og fordelingssystem forenkles vesentlig slik at den totale monteringstiden reduseres kraftig.

Maks driftstemperatur: 120°C.
Maks driftstrykk: 10 bar.

2911107-A11TYPE A11
A11 er vår standard fordelershunt for horisontal montasje. Fordeleren leveres med 2-11 kurser, og benyttes på anlegg med en eller flere rørfordelere.

 

2911406-A14TYPE A14
A14 er vår standard fordelershunt for horisontal montasje. Den har innebygd differansetrykkventil. Fordeleren leveres med 2-10 kurser, og benyttes på anlegg med en eller flere fordelershunter


Fordelershuntens sirkulasjonspumpe varierer etter effektbehov og må derfor bestilles separat.

 

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN