logo


Combimix

CombimixCombimix shuntgruppe er konstruert for montering i en Variant rørfordeler med standard feste-skinner. Den er særlig godt egnet for gulvvarmesystem, men kan også benyttes i andre varmesystem der det ønskes redusert temperatur på sekundærsiden.

Combimix er en funksjonell og kompakt løsning med innebygget differansetrykkventil, justerbar Kv, automatiske lufteventiler og termometre. Den er også utstyrt med avstengingsventiler på både trykk og sugeside av sirkulasjonspumpen. I systemløsninger med høytemperatur distribusjon på primærsiden, som f. eks. radiatorer, håndkletørkere etc, mates shuntgruppen av primærsystemets hovedpumpe. I anlegg der shuntgruppen monteres opp mot et system uten andre distribusjons-system på primærsiden, kan den tilknyttes direkte til kjele uten egen distribusjonspumpe.

Shunten leveres i to utførelser. Type 1 leveres med regulator for konstant turvannstemperatur på sekundærsiden, mens type 2 leveres med elektronisk regulator for utekompensering. For å gi regulatoren mest mulig autoritet, kreves minst 15°K høyere temperatur på turledning primærside enn ønsket turtemperatur på sekundærsiden.

Combimix kan kombineres med rørfordeler for radiator som tilknyttes tur og retur innløp til shunten. Det skal kun benyttes pumper uten trykkstyring på shuntgruppen, da den har integrert differansetrykkventil.

Slik fungerer "Combimix" shuntgruppe.

kombimiks_beskrivelse

1. Kjelevann kommer inn via shuntgruppens turventil.
2. Blandes med vann fra sekundærsidens returvann.
3. Temperert vann pumpes ut i sekundærsidens turfordeler.
4. Returvann i samme mengde som passerer turventil, transporteres til primærsidens returfordeler.
5. Retur kjelevann.
6. I system med hovedpumpe monteres differansetrykkventil foran combimixen.

Combimix kan arrangeres på ulike måter ved hjelp av komponenter i vårt system:

Kombimix-med-fordeler-overKombimix-med-fordeler-underKombimix-med-fordeler-over-og-under

 

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN