logo


Shuntopac 20-40 EK (Reguleringsenhet for etterkjølingsbatterier)

Shuntopac 20 - 40 EK er en styrings- og reguleringsenhet for etterkjølebatterier i mindre anlegg. Shuntopac 20 - 40 EK gir hurtig montering av både regulerings- og innreguleringsventil i en kompakt enhet med termometre. Enheten kan utrustes med flere komponenter av valgfritt fabrikat.


Shuntopac 20-40 EK leveres med brannhemmende og korrosjonsbeskyttende kapsling av natureloksert aluminiumprofil og lakkert stålplate, isolert med mineralull.

Shuntgruppen er utført av helsveisede stålrør etter SS 1330 - 05 og DIN 2391.

Shuntopac 20- 40 EK er CE-merket i overensstemmelse med produsentanvisning 2B ihht. maskindirektivet.

ttme_shuntopac20-40ektall

1. Reguleringsventil - Seteventil med gjenget anslutning avvalgfritt fabrikat og type. Ventilen ermontert med gjengeflens for å forenkleservice og utskifting.

2. Måleuttak - Type VIR er monterte på samtlige innregulerings-og avstegningsventiler.

3. Avtappingsventil - R ½” anslutning forslange.

4. Termometre - 2 stk. i måleområde - 40 til +40 °C.Montert med varmeoverførendesilikonpasta.

5. Avstegningsventiler - 1 stk. kuleventiler med fullt gjennomløpog høy spindelhals. Montert mot shuntgruppenmed konisk kobling.

6. Innreguleringsventiler - 1 stk. av valgfritt fabrikat og dimensjonfor innjustering av total vannmengde.Montert mot shuntgruppen med koniskkobling. Som standard leveres fabrikatVIR type 9505. Kan også leveres meddynamiske innreguleringsventiler,vannmengderegulatorer ellerdifferansetrykkregulator.

 

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN