logo


Shuntopac 20-40 EK (Reguleringsenhet for etterkjølingsbatterier)

Shuntopac 20 - 40 EK er en styrings- og reguleringsenhet for etterkjølebatterier i mindre anlegg. Shuntopac 20 - 40 EK gir hurtig montering av både regulerings- og innreguleringsventil i en kompakt enhet med termometre. Enheten kan utrustes med flere komponenter av valgfritt fabrikat.


Shuntopac 20-40 EK leveres med brannhemmende og korrosjonsbeskyttende kapsling av natureloksert aluminiumprofil og lakkert stålplate, isolert med mineralull.

Shuntgruppen er utført av helsveisede stålrør etter SS 1330 - 05 og DIN 2391.

Shuntopac 20- 40 EK er CE-merket i overensstemmelse med produsentanvisning 2B ihht. maskindirektivet.

ttme_shuntopac20-40ektall

1. Reguleringsventil - Seteventil med gjenget anslutning avvalgfritt fabrikat og type. Ventilen ermontert med gjengeflens for å forenkleservice og utskifting.

2. Måleuttak - Type VIR er monterte på samtlige innregulerings-og avstegningsventiler.

3. Avtappingsventil - R ½” anslutning forslange.

4. Termometre - 2 stk. i måleområde - 40 til +40 °C.Montert med varmeoverførendesilikonpasta.

5. Avstegningsventiler - 1 stk. kuleventiler med fullt gjennomløpog høy spindelhals. Montert mot shuntgruppenmed konisk kobling.

6. Innreguleringsventiler - 1 stk. av valgfritt fabrikat og dimensjonfor innjustering av total vannmengde.Montert mot shuntgruppen med koniskkobling. Som standard leveres fabrikatVIR type 9505. Kan også leveres meddynamiske innreguleringsventiler,vannmengderegulatorer ellerdifferansetrykkregulator.

 

 
ABK AS avdeling Tønsberg, Variant VVS

Web: D-SIGN