logo


Multimix

Shuntgruppen Multimix

Multimix er en selvstendig shuntgruppe som kan fordele varme til flere soner med ulike temperaturer, eksempel til et varmeanlegg med gulvvarme og radiatorer.

Mulitimix kan leveres som modul med 2 eller 3 soner. Modulene kan settes sammen til 4, 5 eller 6 soner. Med tilførsel fra topp, bunn eller fra en av sidene kan man mange muligheter for montering av modulene.

Multimix kan monteres i et 100 mm dypt skap innebygd i veggen eller direkte på veggen med en isolerende kapsling.

Vi leverer to typer Multimix, hvor begge leveres med blandeventil, balanseringsventiler og sikkerhetsventiler. Ellers leveres den ene modellen med hydraulisk separator, mens den andre leveres med hydraulisk separator, soneventil og manometer.

Shuntgruppen kan reguleres med termostatisk ventil for konstant turtemperatur eller med elektrisk ventil styrt av regulator.

 

 

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN