logo


Rør i rør varme

ff_thermDet mest komplette polyetylen- rørsystem for vannbåren oppvarming.Ekstruderte PE-Xa rør med diffusjonssperre produsert etter PAM - metoden, er et rør av polyetylen som med sin høye materialtetthet og aldringsbestandighet, gjør at det kan benyttes i alle systemer i temperaturområder fra -40 til +95°C. Kortvarig kan temperaturer opptil 110°C benyttes.


Fornettingsgrad
Høyere fornettninsgrad gjør røret mer mostandsdykig. Tilsatt fornettingsmiddel (Peroksid) kryssbinder strukturen i materialet for optimal styrke og ringstivhet. Sammenlignet med et ufornettet rør, gir dette betydelig bedre egenskaper ved høye temperaturer, trykkbelastninger og kjemikalier. Røret (FH/MH) holder en fornettingsgrad på 80-85% som er optimalt. Fornetningsgraden
er stabil i hele rørets lengde.

Lagring og emballasje på byggeplass.
Aldringsbestandigheten svekkes ved lagring i miljøer med direkte solbelastning (UV- stråler). Bare kortvarig bestråling har ingen effekt, men langvarig (h > 300 timer) direkte solbestråling av røret, vil påvirke rørets langtidsegenskaper og aldringsbestandighet.Ved lagring av røret bør original emballasje benyttes.

Dimensjon 12 14 16 18 20 25
Mantelrør PE (rør i rør) mm 21 24 24 28 28 34
Innerrør PE-Xa mm 12 14 16 18 20 25
Godstykkelse mm 2 2 2 2 2 2,3
Vanninnhold l/m 0,05 0,079 0,113 0,154 0,201 0,327

 
Variant VVS Norge AS ● Leverandør av miljøbevisst oppvarming

Web: D-SIGN