logo


Radiatorarmatur

termostathode-liteVed hjelp av termostatventiler kan temperaturen i ulike soner reguleres uavhengig av hverandre. Dette gir bedre komfort og er også energisparende, da termostathodet ivaretar gratisvarme fra solinnstråling, personer, lys etc. Det er imidlertid en viktig forutsetning at anlegget er i hydraulisk balanse, slik at en stabil styring av anlegget oppnås. IVAR srl, beliggende i nærheten av Gardasjøen i Nord-Italia er produsent av våre termostat- og radiatorventiler, rørfordelere, tilbehør og rørdeler. Produktene fra IVAR, som direkte oversatt til norsk betyr Industrielle ventiler og tilbehør for vannbåren varme, har høy kvalitet, gode garantier og er utført med høy finish.

 

termostathodeTermostathoder

IVAR srl leverer en serie termostathoder til ulike typer installasjoner, slik at termostatens følerelement kan plasseres korrekt. Dette er en viktig forutsetning for å oppnå en optimal regulering. Termostathodene har et væskefylt termostatisk element som sammen med en stålfjær opererer ventilspindelen. Når temperaturen i rommet stiger, utvider væsken seg og stenger ventilen. Når det blir kaldere i rommet igjen, åpner fjæren ventilen slik at sirkulasjonen over varmelegemet igjen oppstår. Termostathodet har justerbar temperatur begrensning.

 

termostatventilTermostatventiler

IVAR srl leverer en serie termostatventiler til ulike typer installasjoner. Termostatventilene kan leveres uten forinnstilling, med fin forinnstilling eller med normal forinnstilling. Som standard for vårt marked har vi valgt ventiler med normal forinnstilling. De øvrige modellene kan leveres etter bestilling.

 

returventilReturventiler

IVAR srl leverer en serie returventiler til ulike typer installasjoner. Ventilene er utstyrt med én stengeventil og én justeringsskrue. Der ventilen skal benyttes til innregulering, stenges først selve ventilen med 6 mm umbrakonøkkel og set-skruen skrues helt inn. Deretter åpnes set-skruen det antall omdreininger beregningen viser. Til slutt åpnes ventilen med umbrakonøkkelen.

 

H-ventilH-ventiler

H-ventil benyttes til anslutning av radiatorer. Med justerbar bypass kan man regulere vannmengden over den enkelte radiatoren. Alle våre H-ventiler leveres med 3/4" løpende mutter for radiatoranslutning og kappe for å hindre uatorisert tilgang til bypassventil og avstengningsventiler. H-ventilene er tilgjenglig med forbinding bak eller som underforbinding.

 

 

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN