logo


Om oss

kjell2Variant VVS Norge AS er leverandør av moderne vannbårne varmesystemer, med vannbåren gulvvarme, snøsmelteanlegg, radiatorer, konvektorer, rørsystem, fjernvarmerør og varmepumper som spesialfelt. Fordi vannbåren varme er et omfattende, komplekst og komplisert fagområde, har bedriften lagt vekt på å utvikle en faglig sterk teknisk avdeling som står til din disposisjon gjeldende kompetanse, dokumentasjon og veiledning.

Bedriften ledes av Kjell Jensen som også er firmaets hovedaksjonær. Jensen har arbeidet med salg og markedsføring av vannbåren varme de siste 25 årene og har således solid erfaring og kunnskap innen dette fagområdet.

Vi selger våre produkter til VVS-bransjen i hele Norge og holder til i moderne og trivelige lokaler på Bårkåker Næringsspark.

I 2001 gikk vi inn som aktivt medlem i IVAR Group, som er en gruppering av leverandører/ importører i hovedsakelig europeiske land. Gruppens målsetting er at medlemmene samlet sett skal oppnå betingelser som øker konkurranseevnen lokalt samt at vi sammen kan videreutvikle og forbedre eksisterende produkter og utvikle nye produkter som markedet har behov for.


Våre ambisjoner
Vannbåren varme var tidligere for mange synonymt med vannbåren gulvvarme. Men vannbåren varme er så mye mer enn det, noe vi har tatt konsekvensen av. Da vannbåren gulvvarme ble introdusert tidlig på 80-tallet, var kompetansen blant den jevne rørlegger og VVS-ingeniør variabel. Det samme ser vi i dag innen øvrige produktgrupper innen vannbåren varme. Dette er årsaken til at vi har valgt å utvikle en katalog som dels består av generell fagkunnskap, dels av dokumentasjon av egne produkter og dels av prisliste på egne produkter. Det er vårt håp at dette skal bidra til å øke kvaliteten på de varmeanlegg som leveres i norske bygg og at installatøren kan redusere sitt tidsforbruk på ubetalt etterarbeide.

Vårt mål
Vårt mål er å være best, ikke fordi vi sier at vi er det - men fordi våre kunder forteller oss at vi er det.

Vår visjon
At vannbåren varme blir en naturlig integrert del av norske bygg, der et nettverk av rørleggere selger og leverer våre varmesystem.

Vår forretningsidè
Å selge miljøvennlige og teknisk gode systemer for vannbåren varme, levere produkter med høy kvalitet og gode garantier, formidle solid kunnskap innen varmefaget via dokumentasjon og kursvirksomhet og å yte våre kunder tilstrekkelig god støtte via prosjektering og service.

Våre ledestjerner
Produkter av høy kvalitet og med gode garantier • monteringsvennlige og kostnadsbesparende løsninger • Konkurransedyktige priser • Solid kompetanse innen vannbåren varme • God logistikk • God service

Våre salgskanaler
Rørleggerbedrifter og VVS-grossister i hele Norge
Bakgrunnen for at vi ikke selger produktene til f. eks sluttbruker er at det er en betingelse at produktene skal monteres av fagpersonell for at garanti fra våre leverandører skal gjelde.


Våre samarbeidspartnere

 
Variant VVS Norge AS ● Leverandør av miljøbevisst oppvarming

Web: D-SIGN