logo


Dynamisk innreguleringsventil

Den dynamiske innreguleringsventilenPICV liten
PICV har en fjærbelastet membraninnretning som holder vannmenden stabil, uavhengig av inngående trykk i et gitt arbeidsområde.

PICV er en trykkuavhengig balanseringventil.

► Holder vannmengden konstant

► Unngår hydronisk ubalanse

► Ventilkropp kombineres med ventilinnsats etter eget ønske

► Ventilinnsatser for ulike bruksområder/vannmengder

ventil 2 liten  ventil 1 liten  ventil 3 liten 

 

 

 

Variant VVS Norge AS ● Leverandør av miljøbevisst oppvarming

Web: D-SIGN