logo


Variant Tre spaltegulv

detalj-tre-spaltegulv1"x4" plank monteres på tvers av trebjelkelaget med c-c 125 - 150 mm. 1" x 3" plank monteres med c-c 100 mm når rørene skal legges med c-c 200 mm.For å lede varmen ut i gulvet på en så skånsom måte for tregulvet som mulig, benyttes varmeledningsplater av aluminium.

For å fordele varmen bedre i rommet, er det en fordel at spaltegulvet legges tettere i randsonen. Spalteåpningen bør da være minst 25 mm.

Varmeledningsplatene leveres for 17 mm Floorpexrør og er 1000 x 260 mm og 1000 x 190 mm. De er delbar i lengderetning. Platene monteres med c-c 200 - 300 mm i sideled og med 5 - 150 mm avstand i lengden. Er spaltegulvet lagt tettere i randsonen, legges rørene tilsvarende tettere.

Som overgulv skal det benyttes selvbærende gulv. Ønskes tynnparkett eller laminatgulv, monteres selvbærende plate mellom gulvvarmesystemet og overgulvet. Husk å kontrollere fuktinnhold før overgulv legges.

Gulvleverandørens anvisninger følges.

snitt-tre-spaltegulv-liten

Bruksområder:
• Nybygg og rehabilitering.
• På trebjelkelag eller lekter.

I våtrom kommer membran i tillegg. Leverandørens anvisning følges.

 

 

Beskrivelse Anbefalt verdi Enhet
Rørdimensjoner 17 mm
Varmeledningsplate c-c 200 1000x190x0,5 mm
Varmeledningsplate c-c 300 1000x260x0,5 mm
Leggeavstand på rørene c-c 200/300 mm
Maks U-verdi på isolasjon i etasje-skille 0,25 W/m²K
Isolasjonstype Mineralull (A)
Tykkelse på isolasjon Fyll bjelkelag
Normal turvannstemperatur 40-50 °C

 

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN