logo


Variant Silencio trinnlydsgulv

detalj-silencioVariant Silencio trinnlydsgulv består av en 1800 x 600 x 36 mm trefiberplate med ferdig freste spor for 16 mm gulvvarmerør. Platen monteres på bærende, avrettet underlag på betongdekke, betongelement eller trebjelkelag. Vendespor freses normalt på stedet med Variants fresehode og frese-mal. Overfres med 12 mm tange og minst 1800 W effekt og støvoppsamler benyttes. Vendeplater med ferdig freste spor kan leveres etter bestilling. Monteringsanvisning fra Hunton skal benyttes. Husk understøttelse.

Silencioplaten dekker i gitte konstruksjoner byggeforskriftenes krav til trinnlydsisolasjon. Det er byggentreprenørens ansvar å forsikre seg om at den totale gulvkonstruksjonen tilfredsstiller gjeldende krav til trinnlydsisolasjon.

For å lede varmen ut i gulvet på en så skånsom måte for tregulvet som mulig, benyttes varmeledningsplater av aluminium. Når trinnlydsplaten er lagt, monteres Variant varmelednings-plater med c-c 200 alternativt 300 mm i sideled og med 5 - 150 mm avstand i lengden. Deretter monteres 16 mm Turatec gulvvarmerør.

Etter at gulvvarme rørene er lagt og overgulvet skal monteres, kontrolleres underlaget med rettholt. Har varmeledningsplatene overhøyde, skal disse valses ned. Dersom det skal legges belegg på gulvet, monteres først sponplate eller lignende over Variant Silencio. Ønskes flisbelagt gulv, monteres først gulvgipsplater. Om tregulv, parkett eller laminatgulv skal legges på Variant Silencio, oppnås best resultat ved at dette legges flytende. Benytt alltid anbefalt teknikk fra gulvleverandøren ved denne type gulvkonstruksjon med gulvvarme. Husk å kontrollere fuktinnhold før overgulv legges.

Gulvleverandørens anvisninger følges.

snitt-silencio-trinnlyd-liten

Bruksområder:
• Trinnlydsgulv
• Nybygg og rehabilitering.
• På avrettet betonggulv.

 

Beskrivelse Anbefalt verdi Enhet
Rørdimensjoner 16 mm
Varmeledningsplate c-c 200 1000x190x0,5 mm
Varmeledningsplate c-c 300 1000x260x0,5 mm
Leggeavstand på rørene c-c 200/300 mm
Maks U-verdi på isolasjon mot grunn 0,15 W/m²K
Maks U-verdi på isolasjon i etasje-skille 0,25 W/m²K
Isolasjonstype Mineralull (A)
Tykkelse på isolasjon i bjelkelaget Fyll bjelkelaget
Normal turvannstemperatur 30-35 °C

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN