logo


Variant Rørfordelere

Variant Rørfordeler leveres i to ulike modeller, i DN 25 og DN 32. Type A1 leveres i tillegg i DN 40. Fordelerne leveres alltid ferdig montert.

Turfordeleren inneholder låsbar innreguleringsventil, lufteventil samtpåfyllings- og avtapningsventil.

Returfordeleren inneholder manuell reguleringsventil, lufteventil samt påfyllings- og avtapningsventil. På reguleringsventilen kan aktuator for åpning/stengning av ventil etter signal fra romtermostat monteres. Fordelerens festeskinne er utstyrt med støydempende gummiforing.

Fordeleren leveres med stengeventil på tur og returfordeleren. Etter bestilling kan stengeventilen på returfordeleren erstattes med strupeventil.

A1 fordeleren leveres med 2-12 kurser i DN 25 og DN 32, og 2-13 kurser i DN 40.

A4 fordeleren leveres med 2-11 kurser. Både DN 25 og DN 32 leveres med anslutning for Pex-rør i dimensjonene 12x2, 14x2, 15x2.5, 16x2, 17x2, 18x2 og 20x2 samt for kobber og stål anslutning i dimensjonene 10, 12, 15, 16 og 18mm.

Ved å benytte et utvalg av standard fordelere, kan installasjonen av varmesentral og fordelingssystem forenkles vesentlig slik at den totale monteringstiden reduseres kraftig.

Det er den samlede vannmengde som avgjør hvilken DN som skal benyttes. Som hovedregel benyttes DN 25 i boliger, mens DN 32 benyttes på industri-og snøsmelteanlegg. DN 40 benyttes hovedsaklig i snøsmelteanleggType A1Bilde av rørfordeler type A1

A1 er vår standard rørfordeler for horisontal montasje. Fordeleren leveres i DN 25, DN 32 og DN 40 utførelse, og benyttes på anlegg med en eller flere rørfordelere der det ikke er behov for differanse trykkventil. 
Type A4Bilde av rørfordeler type A4

A4 er vår standard rørfordeler for horisontal montasje som har innebygget differansetrykkventil. Fordeleren leveres i DN 25 og DN 32 utførelse, og benyttes på anlegg med en eller flere rørfordelere.

 
Rørfordeler med flowmeter

Bilde av rørfordeler med flowmeter

Variant Rørfordeler med flowmeter leveres i DN 25 og DN 32, og med 2-12 kurser. Fordelerne leveres alltid ferdig montert.

Turfordeleren inneholder: flowmeter, lufteventil, fylle- og tappeventil, kule- og avtapningsventil.

Returfordeleren inneholder: manuell reguleringsventil, lufteventil, fylle- og tappeventil, kule- og avtapningsventil

Det er den samlede vannmengden som avgjør om det skal benyttes fordeler i DN 25 eller DN 32 utførelse. Som hovedregel benyttes DN 25 i boliger, mens DN 32 benyttes på industrianlegg og snøsmelteanlegg.


Flowmeter

Ved hjelp av flowmeteret kan man direkte avelse vanngjennomstrømningen.

  • ► Man kan innregulere på en effektiv måte, uten å bruke diagrammer og måleinstrument (før innregulering mp man vite ønsket vannmengde for hver rørsløyfe).
  • ► Enkelt balansere de ulike sløyfene.
  • ► Lare innstilling, selv ved midlertidige avsteninger av en sløyfe.
  • ► Fjerne måleglasset for rengjøring, selv men systemet driftes.
  • ► Lettere å feilsøke ved f.eks. feilkabling av rør o.l.
 

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN