logo


Variant EPS 25

detalj-epsPå bærende, avrettet underlag av betongdekke, betongelement eller annet ubrennbart dekke monteres Variant EPS 25 gulvvarmeplate. Når platen monteres på et brennbart dekke skal denne tildekkes med f.eks. 22 mm sponplate, gulvgipsplate eller tilsvarende. Variant EPS har en byggehøyde på 25 mm for 16 mm rør. For å lede varmen ut i gulvet på en så skånsom måte som mulig, benyttes varmeledningsplater av aluminium. I randsonen monteres Turatec rørene med c-c 150 mm, mens rørene monteres med c-c 300 mm i komfortsonen.

Det skal benyttes kantstøtte (lekt) mot vegger.

Når EPS-platen er lagt, monteres Variant varmeledningsplater med c-c 150 mm i randsonen og med c-c 300 mm i komfortsonen. Avstanden mellom platene i lengderetningen skal være 5 - 150 mm. Deretter monteres 16 mm Turatec gulvvarmerør. Rette spor og vendespor for c-c 150 og c-c 300 mm er integrert i platen.

Etter at gulvvarmerørene er lagt, (monteres sponplate/gulvgips dersom på brennbart dekke) så overgulv av laminat, parkett, flis eller lignende. Benytt alltid anbefalt teknikk fra gulvleverandøren ved denne type gulvkonstruksjon med gulvvarme.

Gulvleverandørens anvisninger følges.

snitt-eps-liten

Bruksområder:
• Nybygg og rehabilitering.
• På avrettet betonggulv.
• På avrettet tregulv.

I våtrom kommer membran i tillegg. Leverandørens anvisning følges.

 

Beskrivelse Anbefalt verdi Enhet
Rørdimensjoner 16 mm
Varmeledningsplate c-c 150 1000x135x0,5 mm
Varmeledningsplate c-c 300 1000x260x0,5 mm
Leggeavstand på rørene c-c 150/300 mm
Maks U-verdi på isolasjon mot grunn 0,15 W/m²K
Maks U-verdi på isolasjon i etasje-skille 0,25 W/m²K
Normal turvannstemperatur 30-35 °C

 

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN