logo


Variant Betong

detalj_betongI Variant betong legges monteringsskinner med en innbyrdes avstand på opptil 1,5 meter. Skinnene har lim for feste mot isoleringen. Ved behov benyttes kramper.

Monteringsskinnen leveres for 16,17 eller 20 mm Floorpex- eller Turatecrør og har festepunkt for rør med c-c 50 mm. Rørene monteres normalt med c-c 200 - 300 mm, avhengig av dimensjon og sone. Etter at rørene er lagt, legges armerings-nettet over gulvvarmerørene. Nettet vil da bidra til å fordele varmen ut i gulvet slik at jevn temperatur oppnås.

Betongplaten skal i sin helhet avisoleres mot underlaget, yttervegger eller konstruksjoner som medfører kuldebro, eller utilsiktet varme-transport. Ved bruk av annen isolasjon enn ekstrudert polystyren, eller hvor feste for festeskinner ikke oppnås mot underlaget, må monteringsskinnen festes på annen måte. Alternativt må armeringsnett benyttes. Rørene festes da til armeringsnettet med bindtråd. Armeringsnettet heves fra underlaget til senter betongplate for at armeringsfunksjon i gulvet skal sikres. Alternativt benyttes armering også over rørene. Under støping skal det sikres god kontaktflate mellom betong og rør. Dette oppnås best ved å vibrere betongen under støping.

Et tynt betong gulv er lettere å regulere temperaturen på enn et tykt gulv. Det er også billigere å installere. Når monteringsskinner benyttes er det tilstrekkelig med 5,5 - 6 cm påstøp. Festes rørene til armeringsnett, er normal tykkelse på påstøpen 8-10 cm. Selv om Variant VVS ut fra et reguleringssynspunkt anbefaler et så tynt gulv som mulig er det kravet til styrke i betongen som avgjør tykkelsen.

snitt-betong-med-skrift-web-liten

Ved gulv på grunn må isolasjonstykkelsen være tilstrekkelig slik at gulvkonstruksjonen tilfredsstiller gjeldende krav til U-verdi. Radon-/fuktsperren monteres mellom isolasjonsplatene, slik at sperren forblir tett. I etasjeskillere av betong eller element der det er varme rom under, anbefaler vi minst 50 mm isolasjonstykkelse. Kantisolasjon monteres mot yttervegger og uoppvarmede rom, der det er fare for kuldebro.

Om tregulv skal legges på Variant betong, oppnås best resultat ved at dette legges flytende. Benytt alltid anbefalt teknikk fra leverandøren av tregulvet ved denne type gulvkonstruksjon med gulvvarme. Sørg for at fuktigheten i betongplaten er evakuert før legging av toppdekke.Gulvleverandørens anvisninger skal følges.

 

Beskrivelse Anbefalt verdi Enhet
Rørdimensjoner 12, 16, 17, 20, 25 mm
Leggeavstand på rørene c-c 150-300 mm
c-c avstand på monteringsskinne maks 1500 mm
Maks U-verdi på isolasjon mot grunn 0,15 W/m²K
Maks U-verdi på isolasjon i etasje-skille 0,80 W/m²K
Min tykkelse påstøp 50 mm
Normal turvannstemperatur 30-45 °C

 

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN