logo


Knotteplater

Knotteplater er en enkel og smart løsningknott_liten
for å feste gulvvarmerør i avrettningsmasse.

- Enkelt å legge, kneppes sammen
  uten festeelementer

- Fleksibel løsning hvor man først benytter
  tegningen når man legger rørene

- Hovedsaklig brukt sammen med 16-
  og 17 mm rør

- Isolerende sjikt som en del av platenknottsjot_liten

- Lavtbyggende plater tilgjengelig
  (uten isolasjon)

- Trinnlydsdempende plate tilgjengelig
  (to sjikt isolasjon)


System Tykkelse Rør Isolasjon Trinnlydsdempet
Knotteplate EPS 53 53 16-17 30+2 JA
Knotteplate EPS 31 31 16-17 11 NEI
Knotteplate EPS 27 27 12 10 NEI
Knottefilm 19 16-17 - NEI

Vi anbefaler fiberarmert avrettingsmasse. Rådfør deg med din forhandler av avrettningsmasse for tykkelse over gulvvarmerør.

 

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN