logo


Gulvvarme

Vånnbåren gulvvarme gir energieffektiv og komfortabel oppvarming:

  • Hele gulvet lunkes varsomt opp av vann med lav temperatur. 
  • En jevn temperatur over gulvet gjør at man slipper overopphetede punkter, slik som f.eks. panelovener gir.
  • Liten temperturforskjell mellom gulv og luft skaper et godt inneklima
  • Man unngår trekk langs gulvet

Vannbåren gulvvarme gir fleksibilitet:

  • Enegiopptak tilpasset behov og muligheter: Bergvarme, jordkollektor, sjøkollektor, luft kan benyttes, evt. i kombinasjon med solfanger.
  • Møbler og innredning kan plasseres fritt, man må ikke unngå å dekke til en varmekilde.
  • Fleksibel regulering gir muligheter til å optimalisere oppvarmingen.

Vannbåren gulvvarme gir en verdiøkning på bygget:

  • Vannbåren gulvvarme gir ingen brannfare
  • Lavere energiforbruk -mindre strømregninger
  • Estetisk sett den beste løsningen 

Hvordan fungerer et gulvvarmesystem?

Lunkent vann (vanligvis melllom 35-45°) sirkulerer i et spesialrør ekstremt lang levetid. Vannet avgir varme til gulvet på en så skånsom måte at selv heltre furugulv, parkett eller laminatgulv kan benyttes.


Illustrasjon

 
ABK AS avdeling Tønsberg, Variant VVS

Web: D-SIGN